sobota 1. novembra 2014

Hra na ticho

     Názov samotnej činnosti veľa napovedá. Dnes by som vám chcela popísať ako sa táto hra dá praktizovať doma.


     Môžete sa ju hrať kdekoľvek aj vonku a v rôznych častiach dňa. Požiadajte dieťa, aby si sadlo na stoličku a zostalo ticho sedieť. Nikdy ale nevnucujte dieťaťu, aby bolo ticho. Potichu musí zostať z vlastnej vôle. Je preto vhodné začať v čase, keď je dieťa pokojné a predpokladáme, že bude spolupracovať. Ak odmieta skúsime to inokedy.

     Vysvetlíme mu, že ak chce naozaj dobre počuť musí zostať úplne ticho a bez pohybu. Nechajte ho sedieť 1-2 minúty, potom sa ho šepotom  opýtajte aké zvuky počuje. V závislosti od toho kde ste, to môžu byť rôzne zvuky ako napr., auto z ulice, lietadlo, veterné počasie, dážď, spev vtákov alebo zvuk práčky, či umývačky riadu. Lepšie zvuky vnímame, ak zatvoríme oči.

     Rozprávajte sa o zvukoch. Sú hlučné, hlasité alebo jemné? Ako sa dieťaťu páčia? Je príjemné ich počúvať? Zapojte do tejto hry celú rodinu.
 
     Dohodnite sa s dieťaťom, že keď začuje svoje meno povie napr. "Áno mami", alebo dvihne ruku. Meno pritom vyslovíme šepotom. Ak zistíte, že dieťa len tak háda, skúste mu dať za každú správnu reakciu najakú odmenu, napr. cukrík alebo tabličku čokolády, keď sa však pomýli dostanete cukrík vy. Takto si uvedomí, že sa musí naozaj sústrediť.

     Táto hra pomáha rozvíjať sluch, dieťa sa stáva citlivejšie voči zvukom a cvičí sa v sebakontrole.