nedeľa 7. septembra 2014

Príprava na čítanie 1

     My začíname s prípravou trochu neskôr. Skúšala som niektoré aktivity niekedy okolo 3 rokov, ale veľmi ju to nezaujalo. Tak som ju do toho nenútila a z času na čas som to skúsila. Potom sme zistili, že má zdravotné problémy, kvôli ktorým nepočuje na jedno uško a druhé bolo len tak tak v norme. Kým šla na operáciu zhoršilo sa aj druhé uško. Teraz je už našťastie v poriadku. Možno to bol  dôvod jej nezáujmu.

     Mária Montessori vytvorila niekoľko pomôcok, ktoré postupne privedú dieťa k čítaniu a písaniu. Prvou pomôckou sú šmirgľové písmená. Dieťa sa učí rozlíšiť písmeno ako zrakovo, zvukovo tak aj hmatom. Môj pôvodný zámer bol všetky si ich vyrobiť, ale z časového hľadiska som to vzdala a rozhodla sa kúpiť anglický variant a písmená, ktoré sú špecifické pre slovenskú abecedu dorobiť.   
     Na výrobu som použila papier veľkosti A5. Na Samohlásky modrý a spoluhlásky ružový. Ešte pred zalaminovaním som ceruzkou nakreslila čiaru, pre ľahšiu orientáciu a na zadnú stranu som napísala poradie písmena v slovenskej abecede. Potom som vystrihla zo šmirgľového papiera písmeno a nalepila. Vyžaduje si to čas aj napriek tomu, že som si to uľahčila kúpou anglického variantu.  Ak, ale máte peniaze a čas až tak nie, slovenský variant šmirgľovej abecedy si môžete kúpiť aj tu.

    Budete potrebovať 4 sady. Veľké tlačené, malé tlačené, veľké písané a malé písané. Odporúča sa začať malými tlačenými. Nič sa ale nestane ak začnete hoci aj veľkými ak to vášmu dieťaťu vyhovuje. Pri predstavovaní písmen využívame trojkrokovú metódu. Vždy predstavujeme 2 prípadne 3 písmená naraz. Snažíme sa vybrať také, ktoré sú odlišné zvukovo aj znakovo. V montessori pedagogike je stanovená určitá postupnosť predstavovania jednotlivých písmen, ale kedže v našej abecede je ich oveľa viac, nie je to až tak podstatné. Dôležitejšie je, ako som už spomenula, vyhnúť sa podobnosti písmen.


     Sárka, aj keď ešte nevie čítať, tak ak vidí svoje meno napísané malými písmenami, vie že je tam napísané sarah. Z toho dôvodu som jej začala predstavovať ako prvé hlásky a, s.

1. krok
Pred sebou máte položené obe predstavované hlásky. Vezmete a, položíte ho pred seba. Ukazovákom a prostredníkom dominantnej ruky prechádzate po písmene v postupnosti ako sa píše a zároveň vyslovíte zvuk písmena a. Učíme dieťa zvuk hlásky a nie pomenovanie ako je pri abecede (napr. s a nie es). Potom chyťte prsty dieťaťa a ukážte mu ako má prechádzať po písmene. A vyzvite ho nech povie a. Postup zopakujte aj s ďalším písmenom.

Pridala som jej aj plech s múkou, aby si mohla skúsiť písať aj do múky. Veľmi sa jej to páčilo.

2. krok
Písmená sú položené vedľa seba. Vyzvete dieťa. "Ukáž mi a." " Ukáž mi s." "Podaj mi a." Podaj mi s." "Polož si a na kolená." "Daj mi s na hlavu." Môžete skúsiť čokoľvek. Ak dieťa vyberie zle. Povedzte. "Toto je s. Môžeš mi dať a? Ak dieťa vyberie správne vyzvite ho nech opíše písmeno ako v kroku 1, pričom opätovne vysloví zvuk písmena.

Ak to dieťa zvládlo, môžete prejsť k 3. kroku ak nie zopakujte krok 1.

3.krok
Ukážte na písmeno a opýtajte sa. "Čo je to?" Ak dieťa odpovie správne na všetky písmená môžete prejsť na ďalší level. Ak nie zopakujte jednotlivé kroky podľa potreby.

Uvedený postup uplatnite pri každej sérii písmen. Ak začínate predstavovať novú sériu môžete si overiť či si dieťa pamätá predchádzajúce písmena, tak že jedno primiešate k novým.

Podporné aktivity
Pripravte si 3 predmety, ktoré začínajú na rôzne hlásky. Napr. ak máte zvieracie figúrky. Mačka, pes, kačka. Vyzvite dieťa nech postupne pomenuje jednotlivé figúrky. Potom to po ňom zopakujte pričom zdôraznite prvú hlásku v slove. Mačka, pes, kačka.

Pripravte si predmety, ktoré začínajú na dve rôzne hlásky aspoň 3 ks z každej a tabuľky príslušných písmen. Na podložku alebo stôl položte tabuľky vedľa seba. Nechajte dieťa rozdeliť predmety do dvoch skupín podľa toho na akú hlásku začínajú.

Vyfarbujte si písmenká
písmenka 1
písmenka 2
písmenká 3
alebo si ich vykrajujte z plastelíny, upečte si písmenkové koláčiky, využite magnetické písmenká.